Ängsutflykt där vi tittar på några av de artrikaste grönytorna i Luleå. Ni får lära er vanliga och ovanliga ängsblommor och annat smått och gott om ängsmark och dess ekologi.

Samling kl. 13.00 vid busshållplatsen Blåmesgränd, vid rondellen längst ut på Hertsön. Ta med gott humör, nyfikenhet, lite fika och kläder efter väder. Aktiviteten är gratis sker på initiativ av Natursyddsföreningen och finansieras av Luleå kommun.

Anmälan senast 15 juni till info@hagensnaturochkultur.se