Aktuellt

Event

23 juli – Ängskurs i blomstrande Backfors

En halvdagskurs (4h) om ängsmarkernas mångfald, skötsel och restaurering samarrangerat av Hagens naturvård och Backfors gård. Vi håller till i vackra Backfors utanför Bjurholm, en av de artrikaste ängsmarkerna i Västerbotten. Vi tittar på markerna och får höra om arbetet som ligger bakom att återställa de marker som under lång tid var igenvuxna. Du får…

Event

17 juni – Ängsutflykt i Luleå

Ängsutflykt där vi tittar på några av de artrikaste grönytorna i Luleå. Ni får lära er vanliga och ovanliga ängsblommor och annat smått och gott om ängsmark och dess ekologi. Samling kl. 13.00 vid busshållplatsen Blåmesgränd, vid rondellen längst ut på Hertsön. Ta med gott humör, nyfikenhet, lite fika och kläder efter väder. Aktiviteten är…

Föreläsning

22 maj – Föreläsning ”Ut med gräsmattan & in med ängen”

För att uppmärksamma biologiska mångfaldens dag och som del av Bodens hållbarhetsvecka bjuder Naturskyddsföreningen i Boden och Bodens Trädgårdssällskap in till en kväll i naturvårdens tecken. Du får kunskap om varför en äng är ett utmärkt alternativ till den intensivt skötta gräsmattan och om hur det hjälper den biologiska mångfalden, samtidigt som du får tid…

flowers-banner