23 juli – Ängskurs i blomstrande Backfors

En halvdagskurs (4h) om ängsmarkernas mångfald, skötsel och restaurering samarrangerat av Hagens naturvård och Backfors gård. Vi håller till i vackra Backfors utanför Bjurholm, en av de artrikaste ängsmarkerna i Västerbotten. Vi tittar på markerna och får höra om arbetet som ligger bakom att återställa de marker som under lång tid var igenvuxna. Du får…

17 juni – Ängsutflykt i Luleå

Ängsutflykt där vi tittar på några av de artrikaste grönytorna i Luleå. Ni får lära er vanliga och ovanliga ängsblommor och annat smått och gott om ängsmark och dess ekologi. Samling kl. 13.00 vid busshållplatsen Blåmesgränd, vid rondellen längst ut på Hertsön. Ta med gott humör, nyfikenhet, lite fika och kläder efter väder. Aktiviteten är…