Kommunens gräsmattor blir ängar i Luleå 2022-2023

Omfattande florainventeringen av kommunens grönytor för projektet ”Blomning för biologisk mångfald”. Syftet är att kartlägga kommunens grönytor och identifiera de som är mest lämpade att börja skötas som ängsmark. Projektet har varit väldigt framgångsrikt med många fler intressanta grönytor av vad vi räknat med. Läs mer om projektet och resultatet här.