Företag & offentlig sektor

Rådgivning

Jag erbjuder ängsrådgivning för företag som äger ängsfastigheter eller vill göra om sin gräsmatta till äng. Vill du göra bredare insatser för mångfalden så kan jag hjälpa till även där. Både med skötselförslag och som arbetsledare under arbetets gång. Maila eller ring för mer information och offert.

Kurs och föreläsning

Behöver du någon för en föreläsning, kurs eller workshop inom natur, ekologi eller biologisk mångfald? Jag kan skräddarsy det efter dina önskemål, både inomhus eller ute i naturen. Exempel på teman:

Ängar och betesmarker i norr
Gör om din gräsmatta till äng
Vad du kan göra för den biologiska mångfalden
Biologisk mångfald i skogen
Hotade arter och naturtyper i Norrbotten

Fältinventering

Behov av erfaren fältpersonal? Jag har kompetens inom en rad olika områden av inventering, exempelvis:

Naturvärdesinventering av gräsmarker
Naturvärdesinventering av skog
Naturtypskartering enligt Art- och habitatdirektivet
Riktad artinventering inom främst kärlväxter, exempelvis låsbräknar, orkidéer, ävjepilört, småsvalting, med flera.

Övriga konsulttjänster

Jag erbjuder även rapportskrivning och GIS-karteringar (ArcGIS Pro). Jag är erfaren inom flygbildstolkning av skog, våtmark och gräsmarker.

flowers-banner