Samarbete för att hjälpa ett stort skogsbolag att ta hand om sina ängsmarker. Innefattade utbildning av personal och besök av marker i fält för att bedöma naturvärden och åtgärdsbehov.