Eftersök i fält av den hotade ävjepilörten längs Norrbottenskusten. Utfört åt Länsstyrelsen i Norrbotten inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter.