Kartläggning av ängsvärden inom det befintliga naturreservatet Vindelforsarna samt kommande utvidgning. Dokumentation av nuvarande värden, förutsättningar för restaurering och förslag på skötsel och lämpliga åtgärder för ängsmiljöer på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten.