Om Hagens

Bakom Hagens står jag, Sofia Hagsand

Efter 10 år som yrkesverksam naturvårdsbiolog bestämde jag mig 2021 för att säga upp mig från mitt statliga arbete och sikta på ett friare liv. Min stora passion för naturen och biologisk mångfald gjorde att det självklart att fortsätta i samma spår, fast i egen regi.

Så nu vill jag göra Norrbotten mer hållbar! Biologisk mångfald ska ha en självklar plats, inte bara ”ute i naturen” utan också i våra trädgårdar, på företagsfastigheter och i planeringen av våra verksamheter.

Exempel på genomförda projekt

hagens-bild
Projekt

Pollinatörer i Västerbotten 2023

Hagens naturvård har skrivit en kunskapssammanställning om pollinerande insekter i Västerbotten, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. Här hittar du rapporten.

Inventering av blivande naturreservat 2023
Projekt

Inventering av blivande naturreservat 2023

Kartläggning av ängsvärden inom det befintliga naturreservatet Vindelforsarna samt kommande utvidgning. Dokumentation av nuvarande värden, förutsättningar för restaurering och förslag på skötsel och lämpliga åtgärder för ängsmiljöer på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Inventering av ävjepilört 2022
Projekt

Inventering av ävjepilört 2022

Eftersök i fält av den hotade ävjepilörten längs Norrbottenskusten. Utfört åt Länsstyrelsen i Norrbotten inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Kommunens gräsmattor blir ängar i Luleå 2022-2023
Projekt

Kommunens gräsmattor blir ängar i Luleå 2022-2023

Omfattande florainventeringen av kommunens grönytor för projektet ”Blomning för biologisk mångfald”. Syftet är att kartlägga kommunens grönytor och identifiera de som är mest lämpade att börja skötas som ängsmark. Projektet har varit väldigt framgångsrikt med många fler intressanta grönytor av vad vi räknat med. Läs mer om projektet och resultatet här.

Kartläggning av låsbräknar i Västerbotten & Norrbotten 2022-2023
Projekt

Kartläggning av låsbräknar i Västerbotten & Norrbotten 2022-2023

Sammanställning av alla kända växtplatser för den hotade ängsväxten låsbräken på uppdrag av respektive Länsstyrelse. Resultatet sammanställdes i form av kartskikt. Några av de intressantaste lokalerna inventerades också i fält för att bedöma status för låsbräknarna och behov av åtgärder.

flowers-banner