Hagens naturvård har skrivit en kunskapssammanställning om pollinerande insekter i Västerbotten, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. Här hittar du rapporten.