22 maj – Föreläsning ”Ut med gräsmattan & in med ängen”

För att uppmärksamma biologiska mångfaldens dag och som del av Bodens hållbarhetsvecka bjuder Naturskyddsföreningen i Boden och Bodens Trädgårdssällskap in till en kväll i naturvårdens tecken. Du får kunskap om varför en äng är ett utmärkt alternativ till den intensivt skötta gräsmattan och om hur det hjälper den biologiska mångfalden, samtidigt som du får tid…

Kommunens gräsmattor blir ängar i Luleå 2022-2023

Omfattande florainventeringen av kommunens grönytor för projektet ”Blomning för biologisk mångfald”. Syftet är att kartlägga kommunens grönytor och identifiera de som är mest lämpade att börja skötas som ängsmark. Projektet har varit väldigt framgångsrikt med många fler intressanta grönytor av vad vi räknat med. Läs mer om projektet och resultatet här.

23 juli – Ängskurs i blomstrande Backfors

En halvdagskurs (4h) om ängsmarkernas mångfald, skötsel och restaurering samarrangerat av Hagens naturvård och Backfors gård. Vi håller till i vackra Backfors utanför Bjurholm, en av de artrikaste ängsmarkerna i Västerbotten. Vi tittar på markerna och får höra om arbetet som ligger bakom att återställa de marker som under lång tid var igenvuxna. Du får…

17 juni – Ängsutflykt i Luleå

Ängsutflykt där vi tittar på några av de artrikaste grönytorna i Luleå. Ni får lära er vanliga och ovanliga ängsblommor och annat smått och gott om ängsmark och dess ekologi. Samling kl. 13.00 vid busshållplatsen Blåmesgränd, vid rondellen längst ut på Hertsön. Ta med gott humör, nyfikenhet, lite fika och kläder efter väder. Aktiviteten är…